Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodiek preventief onderzoek ( ppo ). Tijdens dit onderzoek bespreken we met u de resultaten van de dagelijkse mondverzorging. Ons doel is om samen met u uw mondhygiëne te verbeteren of stabiel te houden.

Als er problemen met uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts, de mondhygiënist of de preventieassistent met u of extra behandeling nodig is. Ook wordt met u gesproken over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur en de kosten van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig en mogelijk, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn dan kunt u worden verwezen naar collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.